efficiency-office

Op 1 maart 2021 lanceerde Exerti een nieuwe website ter illustratie van ons nieuwste product Efficiency Office: www.efficiency-office.be.

Een luchtige inspirerende website die wordt opgevrolijkt door cartoons van LECTRR, speciaal voor de gelegenheid gemaakt.

Binnen Efficiency Office gaan wij samen met onze klanten op zoek naar de oorzaken van inefficiënt werken en stellen we oplossingen voor ter verbetering.

We kijken daarbij in de eerste plaats naar de mensen en de processen, pas in laatste instantie nemen we de tools onder handen.

Tools zijn uiteindelijk nog steeds maar een middel om de processen te ondersteunen en waar mogelijk te automatiseren.