Als gevolg van problemen met deze functionaliteit besliste Microsoft om vanaf 25 april 2020 deze functionaliteit weg te nemen. Het blijft mogelijk om bestaande formulieren te bewerken. Om nieuwe formulieren te creëren raadt Microsoft gebruikers echter aan om voortaan PowerApps te gebruiken.