Exerti’s Power platform gebaseerde P4W oplossing is het resultaat van meer dan 20 jaar ervaring in het domein van project en portfolio management. Microsoft Project professional, server en Online zijn jarenlang de marktstandaard geweest, maar nieuwe manieren van samenwerken, veranderingen in het profiel en de kennis van de doorsnee projectleider, evenals verbeterde technologieën resulteerden in de noodzaak een nieuwe en moderne project management tool te ontwikkelen. 

P4W is volledig gebouwd op de laatste technologie: het Power platform van Microsoft. 

Op de grondvesten van de standaard “Project for the Web”, bouwden wij een oplossing die een antwoord biedt op de vereisten van modern project en portfolio management; een gebruiksvriendelijke, aangename en laagdrempelige complete oplossing die alle componenten bevat die wij doorheen de jaren bouwden in antwoord op de noden van onze klanten.  

project for the web exerti

Projectaanvragen worden geregistreerd en gaan door een goedkeuringsflow. De informatie van deze aanvragen wordt bij goedkeuring automatisch overgekopieerd naar het project dat eruit voortkomt.

Projectinformatie wordt op een gestructureerde manier bijgehouden en bewaard in een Dataverse waardoor het beschikbaar is voor rapportering.

Verschillende soorten informatie kunnen bijgehouden worden:

  • Algemene informatie over het project, de sponsor, het programma, de status, prioriteiten, …
  • Opvolging van risks, issues, veranderingsaanvragen, …
  • Geautomatiseerde flows met goedkeuringen voor het passeren van de verschillende fases en gates
  • Follow up on risks & issues

Elk project kan een planning bevatten, die verschillend kan zijn volgens het projecttype.

Het programmaniveau laat toe om projecten hierin onder te brengen en de evolutie van zowel programma als de onderliggende projecten op te volgen.

Binnen elk project kunnen projectleiders resources aanvragen op generiek of gedetailleerd niveau. Hun resource managers kunnen een overzicht houden en eventuele aanvragen beoordelen en goed- of afkeuren.

Financiële informatie kan op een hoog niveau of zeer gedetailleerd worden ingepland en opgevolgd.

Timesheets laten gebruikers toe de tijd te registreren die ze besteedden aan een taak of project. Het is mogelijk deze te integreren met informatie uit andere bronnen( DevOps, Jira, …).

Vermits alle informatie in een database wordt opgeslagen, is ze ook beschikbaar voor rapportering.

PowerBI is de reporting tool bij uitstek voor deze rapporten.

Power-platform applicaties werken moeiteloos samen met de M365 producten als Teams, Word, Excel, PowerPoint, enz…

Vul onderstaand formulier in voor bijkomende info of om een demo aan te vragen